skip to Main Content

L’Òmnibus de GESOP: WhatsApp

Dades en obert

Expectatives 21D

L’Òmnibus de GESOP: Percepció de la situació econòmica (octubre 2016)

L’Òmnibus de GESOP: Percepció de la situació econòmica (abril 2016)

Percepció ciutadana: transparència als ajuntaments

L’Òmnibus de GESOP: Percepció de la situació econòmica (octubre 2015)

Back To Top