skip to Main Content

 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PUBLICA SL, amb CIF B63647994 i domicili social a PROVENÇA 385-387 entresòl 1ª 08025, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, al volum 36992, foli 86, full B294444 i inscripción 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: GESOP@GESOP.NET.

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A GESOP realitzem tres tipus de tractaments de dades personals diferenciats:

• tractem la informació que ens faciliten els candidats per tal de mantenir-los informats de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin a la nostra organització.

• tractem la informació que ens faciliten els potencials clients per tal de presentar-los les nostres propostes i serveis comercials

• tractem la informació dels participants a les nostres investigacions amb la finalitat de realitzar estudis de mercat

La comunicació de les vostres dades personals és un acte voluntari, necessari per prestar-li un servei o perquè vostè pugui participar en els nostres estudis de mercat. En cas que preferiu no facilitar-nos les vostres dades, no podrem prestar-vos cap servei ni participar en els nostres projectes de recerca.

 

Quines dades personals seves tractarem?

En el cas de candidats i clients tractarem les seves dades bàsiques de contacte. En el cas de participants en estudis de mercat tractarem les seves dades bàsiques de contacte així com les opinions i preferències expressades en els nostres projectes de recerca.

La font de què procedeixen les dades són els mateixos interessats.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran durant un any o fins que exerceixi el seu dret de supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment. En el cas dels participants en estudis de mercat, a més del seu consentiment, estem legitimats a utilitzar les vostres dades per poder donar compliment a les nostres obligacions legals (per exemple, en matèria fiscal).

 

A quins destinaris es comunicaran les seves dades?

En el cas de candidats i clients no es preveuen comunicacions de dades a tercers, tret d’obligació legal. En el cas dels participants en estudis de mercat, es podrien fer comunicacions a l’Administració Tributària, per donar compliment a obligacions fiscals.

 

Es transferiran les vostres dades fora de l’espai europeu?

No, no es preveuen comunicacions de les vostres dades personals fora de l’espai europeu.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que l’afectin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, a retirar el consentiment prestat, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. GESOP deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la potabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els afecten en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

 

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant email escrit a aquesta adreça de correu: GESOP@GESOP.NET

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

En el futur, es modificarà aquesta Política de privacitat?

Sí, és possible. En cas de fer-ho, us ho comunicarem a través de la nostra pàgina web

Back To Top