skip to Main Content

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL informa que és titular del lloc web WWW.GESOP.NET . D’acord amb l’exigència de l’artícle 10 de la citada Ley, GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL, amb CIF B63647994 i domicili social a PROVENÇA 385-387 ENTLO 1ª 08025, BARCELONA, inscrita al Registri Mercantil, en el tom 36992, foli 86, fulla B294444 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: Gesop@gesop.net.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de GABINETD ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per GABINETD ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i  exempcions de responsabilitat

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web.

Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIOPUBLICA SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIOPUBLICA SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIOPUBLICA SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Back To Top