skip to Main Content

El 40% dels catalans ha anat alguna vegada a la Feria de Abril de Catalunya

Demà comença la Feria de Abril a Catalunya i des de GESOP aprofitem per publicar dades sobre el número de catalans que hi ha anat alguna vegada.

Segons les dades recollides:

  • Gairebé quatre de cada deu catalans han anat alguna vegada a la Feria de Abril que es celebra a Catalunya i el 22,6% hi ha anat en més d’una ocasió.
  • A Barcelona ciutat i a la resta de l’Àrea Metropolitana és on té més seguiment aquesta festa, ja que més del 50% diu haver-hi anat alguna vegada.

FITXA TÈCNICA. Tècnica d’investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador. Àmbit geogràfic: Catalunya. Univers: Població de 16 i més anys residents a llars amb telèfon i que porten més d’un any vivint a Catalunya. Dimensió de la mostra: 1.600 entrevistes. Tipus de mostreig: Afixació no proporcional a raó de 400 entrevistes segons els següents àmbits geogràfics: Barcelona ciutat, resta de l’Àrea Metropolitana, resta de la Regió Metropolitana i resta de Catalunya. Mostra estratificada per dimensió de municipi dins de cada àmbit, amb selecció aleatòria de les llars i quotes creuades de sexe i edat per a la selecció final de la persona a entrevistar. Per l’obtenció dels resultats, les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascun dels àmbits territorials. Error de la mostra: L’error mostral és de ± 2,49% per al total d’entrevistes, calculat amb un nivell de confiança del 95,5% si p=q=0,5. Per a cada un dels àmbits territorials l’error mostral és de ± 4,9% per un nivell de confiança del 95,5% i màxima indeterminació (p=q=0,5). Treball de camp: S’ha realitzat entre el 21 i el 25 de gener de 2013. 

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top