skip to Main Content

Més del 60% dels catalans ha anat al Camp Nou a veure el Barça

GESOP ha preguntat als ciutadans si han participat a algunes de les següents activitats d’oci: anar al Camp Nou a veure un partit del Barça, participar en una cursa popular o visitar el parc d’atraccions de PortAventura.

Segons els resultats:

• El 62,7% dels catalans ha anat alguna vegada a veure un partit del Barça al Camp Nou. Entre els barcelonins aquest percentatge s’incrementa fins el 72,8%.

• El 72,1% dels catalans ha anat alguna vegada a PortAventura, proporció que s’incrementa notablement entre els més joves (89,6%) i es redueix entre els majors de 59 anys (56,1%).

• El 37,4% dels catalans ha participat en alguna ocasió en una cursa popular, especialment entre els menors de 45 anys, entre els que hi trobem més d’un 45% que hi ha participat.

 

FITXA TÈCNICA. Tècnica d’investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador. Àmbit geogràfic: Catalunya. Univers: Població de 16 i més anys residents a llars amb telèfon i que porten més d’un any vivint a Catalunya. Dimensió de la mostra: 1.600 entrevistes. Tipus de mostreig: Afixació no proporcional a raó de 400 entrevistes segons els següents àmbits geogràfics: Barcelona ciutat, resta de l’Àrea Metropolitana, resta de la Regió Metropolitana i resta de Catalunya. Mostra estratificada per dimensió de municipi dins de cada àmbit, amb selecció aleatòria de les llars i quotes creuades de sexe i edat per a la selecció final de la persona a entrevistar. Per l’obtenció dels resultats, les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascun dels àmbits territorials. Error de la mostra: L’error mostral és de ± 2,49% per al total d’entrevistes, calculat amb un nivell de confiança del 95,5% si p=q=0,5. Per a cada un dels àmbits territorials l’error mostral és de ± 4,9% per un nivell de confiança del 95,5% i màxima indeterminació (p=q=0,5). Treball de camp: S’ha realitzat entre el 21 i el 25 de gener de 2013.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top