skip to Main Content

Està canviant el perfil dels turistes de Barcelona? Una mirada als últims cinc anys

      Si els pronòstics es compleixen, la ciutat de Barcelona finalitzarà el 2016 amb set anys consecutius de rècords polvoritzats pel que fa a l’arribada de turistes. Només entre juliol i agost d’enguany es calcula que més de 1,7 milions de visitants es van allotjar en hotels, superant en gairebé un 5% el mateix període de 2015. Tot i que la robusta tendència alcista del turisme a la capital catalana ja “gairebé” ni sorprèn, darrere de tot aquest “boom” hi ha alguns elements significatius o que mereixen ser observats amb deteniment, especialment els vinculats al perfil dels turistes. L’objectiu d’aquest article és analitzar com ha evolucionat el volum, l’origen i les preferències dels visitants a Barcelona, centrant-nos en els canvis produïts entre 2010 i 2015. […]

      L’arribada de turistes a Barcelona durant el període analitzat -considerant el nombre d’hostes a hotels, hostals i apartaments turístics- va créixer un 18%, fins als gairebé nou milions de visitants. Una xifra històricament alta que, no obstant, encara serà major ja que no considera els que s’allotgen en les xarxes de “pisos compartits”, llur registre no queda reflectit a les xifres oficials.

 

      El rerefons d’aquest increment en el nombre de turistes és peculiar, ja que no es traspassa necessàriament a les activitats que de manera tradicional han nodrit l’oferta turística de la ciutat. Des d’aquesta perspectiva, es comença a percebre un canvi de perfil dels visitants, amb uns turistes que es mouen més pels panorames d’oci que pels culturals. Un exemple d’aquesta tendència la podem observar en els museus: fins al 2007, les xifres de visites creixien al mateix temps que ho feia el nombre total de viatgers que aterraven a Barcelona. No obstant, pel període 2010-2015, s’observa que el percentatge de les visites als museus està pràcticament estancat, amb un avanç de només un 0,7% i molt llunyà de l’increment del 18% dels turistes. L’únic museu que ha augmentat la seva popularitat és el Museu del Futbol Club Barcelona, de contingut lúdic, que, durant el període analitzat, mostra un increment en les visites del 36,2%. Tan rellevant ha estat el seu creixement que del total de visitants als museus de la ciutat, la galeria del Barça va passar de captar el 12,1% dels visitants el 2010 al 16,4% el 2015.

 

      Aquest contrast entre el fort increment en el nombre visitants a Barcelona i l’estancament en les visites dels museus és un primer element que exposa l’important canvi de perfil dels turistes que està experimentant la ciutat. Un segon aspecte rellevant és la procedència dels turistes. Les xifres de l’INE demostren que els visitants provinents de l’Estat espanyol van representar el 2015, el 20,3% dels turistes, lluny del 28% que presentaven al 2010.

 

      El canvi de pes dels turistes “nacionals” al total es deu a un descens en el seu nombre però també a un increment en els visitants estrangers, que han augmentat en quasi 1,5 milions entre 2010 i 2015, passant actualment a representar quasi el 80% del total. La composició dels turistes forans també ha queda subjecta a transformacions, la qual cosa es fa evident si es considera la tendència de l’última dècada.

      Per exemple, al 2005 el grup de turistes estrangers majoritaris foren els britànics, amb quasi el 16% del total de visitants internacionals. Al 2015, aquesta xifra va descendir fins al 10,9%. Si es considera el pes dels cinc collectius de turistes més importants (Espanya, Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya) s’observa que el 2010 representaven el 64% mentre que l’any passat van descendir fins al 58%.

      Aquestes evolucions responen a una major protagonisme dels turistes provinents de països no tradicionals. Els russos, per exemple, representaven només el 0.6% del total de turistes provinents de l’exterior i al 2014 van arribar al 3.2%. També el nombre de turistes asiàtics ha anat a l’alça, ja que al 2015 van augmentar un 8.1% respecte l’any anterior i ja representen el 8.6% del total de turistes forans.

      Existeixen diverses raons que expliquen aquest augment i major diversificació dels visitants internacionals a Barcelona. Una d’elles és el transvasament de turistes “prestats” provinents d’altres destins turístics que competeixen directament amb Barcelona i Espanya (Tunísia, Egipte o Turquia, per exemple), segons informes de Exeltur. Una altra raó és la major participació global dels turistes provinents de països emergents, la qual cosa significa un impacte al mercat turístic català. D’acord amb les xifres de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), el mercat del turisme global l’any 2000 comptava amb una participació de viatgers d’economia emergents del 37%. Al 2015, la xifra va augmentar al 45% i al 2030 s’espera que capti al 57%.

Es pot inferir, també, com a tercera raó, l’impacte de l’èxit esportiu del Futbol Club Barcelona al turisme de la capital catalana. Segons un informe de Deloitte, al 2014 el 6% dels turistes que visitaven la ciutat tenien com a destí principal visitar les installacions del Barça. Això, ha ajudat que el Museu del FC Barcelona es consolidi al 2015 com el tercer destí més visitat de la ciutat, després de la Sagrada Família i el Park Güell.

      L’evolució de l’arribada de turistes, visites a museus i origen dels viatgers ens porten a deduir que existeix un canvi de perfil dels turistes de Barcelona entre 2010 i 2015. La figura del nou visitant del principal destí turístic espanyol es caracteritza per ser més internacional, més heterogeni i més interessat en activitats d’oci (en perjudici de les culturals) que al passat. Aquesta informació és rellevant per entendre el seu impacte en altres àmbits, tenint en compte la relació belligerant que exposen diversos barris barcelonins cap al turisme massiu i les estratègies que cerquen les autoritats per harmonitzar la petjada d’una de les principals indústries i generadores d’ocupació del territori.

Nicolás Marticorena

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top