skip to Main Content

Verifica’t és un servei de comprovació per a conèixer l’estat d’aquelles activitats, emplaçaments o localitzacions sobre les que es vulguin actuar i analitzar el grau d’acompliment de les normatives vigents. Permet actualitzar i dissenyar futures intervencions o processos de treball, així com corregir o redirigir línies d’actuació.

Alguns exemples

S’examinen establiments, locals, edificis, activitats comercials, obres, etc.

Habitatges

  • L’estat de conservació d’edificis i/o habitatges. General i/o específic.
  • Sorolls i molèsties dels veïns
  • Usos dels habitatges (buits o ocupats? domicilis o negocis? apartaments turístics?)

Establiments

  • Comprovació del compliment de normativa
  • Comprovació i actualització de dades
  • Comprovació d’aforaments

Via pública

  • Obres (situació, impacte, avisos, etc.)
  • Venda ambulant
  • Contaminació lumínica
  • Soroll nocturn

Metodologia

GESOP aplica la metodologia que més s’adequa a les necessitats concretes de cada encàrrec, permetent la combinació de varis mètodes de recollida d’informació:

Censos

Pentinat d’una àrea determinada i verificació d’aquells elements prèviament definits, enregistrant tots els casos trobats a la zona analitzada.

Sobre llistat

Control i/o revisió de l’acompliment d’especificacions prèviament establertes a partir d’un llistat per verificar.

Com ho fem?

Validació de la base de dades

Disseny del programa de verificació

Formació de l’equip de treball

Comprovacions sobre el terreny

Supervisió i validació de la informació recollida

Els resultats

Elaboració d’un informe de resultats

Base de dades

Formulari descriptiu de variables d’observació

Observacions i resultats acompanyats de suport multimèdia.

Back To Top