skip to Main Content

L’Òmnibus de GESOP és un mètode de recollida d’informació on cada client pot incorporar les preguntes que li interessin en un qüestionari comú, amb una mostra representativa de Catalunya que comparteixen tots els participants.

Què us ofereix?

Es pot preguntar de tot i sobre tot.

Tot tipus de preguntes

Podrà disposar també dels resultats de les principals variables sociodemogràfiques:

Sexe • Edat • Nacionalitat • Lloc de naixement • Llengua habitual • Nivell d’estudis i ocupació • Ideologia • Sentiment de pertinença

Lliurament en 3 setmanes

Des de l’inici del treball de camp

Preus ajustats:

DicotòmicaTancadaOberta
Barcelona Ciutat (400 entrevistes)225 €337 €450 €
Ambit Metropolità (800 entrevistes)342 €513 €684 €
Regió Metropolitana (1200 entrevistes)472 €661 €898 €
Catalunya (1600 entrevistes)579 €692 €999 €

Total població (2017): 7.555.830

Barcelona ciutat: 1.620.809

Àmbit Metropolità: 1.626.472

Resta Regió Metropolitana: 1.830.514

Resta de Catalunya: 2.478.035

Representativitat

Flexibilitat

Continuïtat

Agilitat

Rendibilitat

Fitxa tècnica

0

Tècnica d'investigació

Multicanal: online, telefònic i presencial

0

Àmbit geogràfic

Catalunya

0

Univers

Persones de 16 i més anys residents a Catalunya almenys des de fa 1 any.

0

Número d’entrevistes

1.600 entrevistes representatives de Catalunya, segmentada en quatre àmbits: Barcelona ciutat, Àmbit metropolità, Regió metropolitana i resta de Catalunya

0

Periodicitat

Trimestral. Es porta a terme els mesos de gener, abril, juliol i octubre.

0

Marge d’error

El marge d’error és de ± 2,5% per a un nivell de confiança del 95,5% i p=q=0,5  (per a cadascun dels àmbits territorials: ± 5,0%).

Back To Top