skip to Main Content

Les Guerrilles etnogràfiques o Abordatge Etnogràfic Espontani és un mètode de recerca que combina l’observació etnogràfica amb entrevistes semiestructurades. Es tracta d’un disseny híbrid i flexible el qual incorpora disciplines com l’etnografia, principis de disseny o fórmules participatives i creatives, a més de les metodologies qualitatives i quantitatives.

Què us ofereix?

Aquesta metodologia pot ser aplicada per a la recerca en diversos àmbits d’investigació, sent especialment rellevant per:

Estudiar dinàmiques i problemàtiques que tenen lloc en un context temporal i/o físic delimitat.

Arribar a individus o grups de difícil accés, però que es troben en un territori delimitat concret.

Detectar el pols d’una realitat de manera immediata, directa, àgil i flexible.

Flexibilitat

Immediatesa

Context

Multimèdia

Metodologia

0

Es realitza per parelles d’investigadors/es amb experiència en l’anàlisi etnogràfica i la investigació qualitativa.

0

Estructurat en sessions de 6–8 hores que tenen lloc al mateix context d’anàlisis.

0

Mínim temps de preparació i de treball de camp, amb participants abordats de manera espontània.

0

Recollida de dades de forma multimèdia, que formarà part de l’informe.

0

Es combina l’observació amb les entrevistes individuals i/o grupals, de curta durada i in situ.

0

El context físic com a element especialment rellevant, el qual és també investigat.

A més, podem analitzar:

Un esdeveniment

Un target de població

Una problemàtica

Un equipament

Un territori

Etc.

Back To Top