skip to Main Content

Expectatives 21D

Consulta l’informe
This Post Has 2 Comments
  1. […] Ya el 21D, las últimas elecciones catalanas, llevamos a cabo una iniciativa similar. En aquella ocasión solo el 0,7% de los participantes acertaron el orden en el que quedaron los siete partidos en liza, de más a menos votos. Sin embargo, el análisis pormenorizado nos permite observar cómo cambió la percepción de los resultados en algunos partidos y cómo se iban reduciendo el número de combinaciones, muchas, que los participantes señalaban. Os presentamos un breve resumen de los datos obtenidos. […]

  2. […] Ja el 21D, les últimes eleccions catalanes, vàrem dur a terme una iniciativa similar. En aquella ocasió sol el 0,7% dels participants van encertar l’ordre en el qual van quedar els set partits en lliça, de més a menys vots. No obstant això, l’anàlisi detallada ens permet observar com va canviar la percepció dels resultats en alguns partits i com s’anaven reduint el nombre de combinacions, moltes, que els participants assenyalaven. Us presentem un breu resum de les dades obtingudes. […]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top