skip to Main Content

Un 17% de catalans ha anat alguna vegada al Festival de Sitges

Aquest cap de setmana comença la 46a edició del Festival de Sitges. Tal i com hem fet ja amb la Fira d’Abril, l’Aplec del Cargol, La Patum i la Fira de Tàrrega, des de GESOP hem preguntat a la població catalana si ha assistit alguna vegada a aquest festival Internacional de Cinema Fantàstic.

 

Segons les dades recollides:

 

    • El 17,4% dels catalans ha assistit alguna vegada al Festival de Sitges, i un 7,7% hi ha anat més d’una vegada.

 

    • Els catalans residents a la Regió Metropolitana de Barcelona, sobretot fora de Barcelona ciutat, són els que més diuen haver anat alguna vegada aquest festival, així com també els menors de 45 anys.

 

    • A continuació us presentem el detall de les dades.

 

 

 

 

 

 

També pots consultar els següents articles relacionats:

 

 

 

 

 

 

 

FITXA TÈCNICA. Tècnica d’investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador. Àmbit geogràfic: Catalunya. Univers: Població de 16 i més anys residents a llars amb telèfon i que porten més d’un any vivint a Catalunya. Dimensió de la mostra: 1.600 entrevistes. Tipus de mostreig: Afixació no proporcional a raó de 400 entrevistes segons els següents àmbits geogràfics: Barcelona ciutat, resta de l’Àrea Metropolitana, resta de la Regió Metropolitana i resta de Catalunya. Mostra estratificada per dimensió de municipi dins de cada àmbit, amb selecció aleatòria de les llars i quotes creuades de sexe i edat per a la selecció final de la persona a entrevistar. Per l’obtenció dels resultats, les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascun dels àmbits territorials. Error de la mostra: L’error mostral és de ± 2,49% per al total d’entrevistes, calculat amb un nivell de confiança del 95,5% si p=q=0,5. Per a cada un dels àmbits territorials l’error mostral és de ± 4,9% per un nivell de confiança del 95,5% i màxima indeterminació (p=q=0,5). Treball de camp: S’ha realitzat entre el 21 i el 25 de gener de 2013.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Back To Top