skip to Main Content

Una quarta part dels catalans no ha anat mai a Madrid

Amb la voluntat de conèixer millor la societat catalana i aprofitant la darrera onada de L’Òmnibus, GESOP ha preguntat als ciutadans sobre algunes activitats de lleure. Així, fa uns dies us vam presentar algunes dades sobre el territori català. Aquest cop volem mirar una mica més enllà de les nostres fronteres i hem triat dos exemples en aquest sentit. […]

 

 

Segons les dades recollides:

 

    • Més del 90% dels catalans ha viatjat alguna vegada a l’estranger i el 82,3% ho ha fet més d’una vegada. Els que més han sortit de l’Estat són els joves i els que viuen a la ciutat de Barcelona.

 

    • El 25% dels catalans no ha anat mai a Madrid. En canvi, tres de cada quatre catalans sí ha visitat la capital espanyola i un 57,7% ho ha fet en més d’una ocasió. Són els residents a la capital catalana i els majors de 59 anys els que més diuen haver anat a Madrid.

 

 

 

A continuació us presentem el detall de les dades.

 

 

 

FITXA TÈCNICA. Tècnica d’investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador. Àmbit geogràfic: Catalunya. Univers: Població de 16 i més anys residents a llars amb telèfon i que porten més d’un any vivint a Catalunya. Dimensió de la mostra: 1.600 entrevistes. Tipus de mostreig: Afixació no proporcional a raó de 400 entrevistes segons els següents àmbits geogràfics: Barcelona ciutat, resta de l’Àrea Metropolitana, resta de la Regió Metropolitana i resta de Catalunya. Mostra estratificada per dimensió de municipi dins de cada àmbit, amb selecció aleatòria de les llars i quotes creuades de sexe i edat per a la selecció final de la persona a entrevistar. Per l’obtenció dels resultats, les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascun dels àmbits territorials. Error de la mostra: L’error mostral és de ± 2,49% per al total d’entrevistes, calculat amb un nivell de confiança del 95,5% si p=q=0,5. Per a cada un dels àmbits territorials l’error mostral és de ± 4,9% per un nivell de confiança del 95,5% i màxima indeterminació (p=q=0,5). Treball de camp: S’ha realitzat entre el 21 i el 25 de gener de 2013.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Back To Top