Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Xarxa de treball de camp pròpia

GESOP disposa d’una xarxa de treball de camp pròpia gestionada per un ampli equip que, amb la direcció de l’Ana Andreu, conforma el nostre departament de camp.

Posem a la vostra disposició l’equip i la infraestructura més avançada per dur a terme el mètode de recollidad’informació que més s’adequa a cada objectiu, per arribar a tots els col·lectius i formular-los tot tipus de preguntes.

A GESOP hem incorporat les últimes tecnologies en el procés de treball de camp. La solució informàtica amb la que treballem permet combinar varies metodologies en un mateix estudi i integrar les diferents fases del treball de camp en un únic software. El client podrà fer un seguiment on-line i en temps real del desenvolupament del treball de camp i escoltar les enquestes telefòniques, que queden enregistrades.

Durant el 2011 a GESOP vam dur a terme més de 125.000 entrevistes, amb els diferents mètodes de recollida d’informació dels que disposem: entrevistes telefòniques (CATI), presencials amb tablet PC (CAPI) i on-line (CAWI).

Comptem amb un ampli equip de camp, amb experiència, flexible i amb ganes de treballar i fer-ho bé. És aquesta la millor garantia de la qualitat que podem oferir als nostres clients.

La màxima cura en l’execució de les fases de recollida d’informació és la millor garantia que avala la qualitat dels nostres estudis.  El nostre mètode segueix un meticulós procés de seguiment en totes les fases del treball de camp. Aquest mètode contempla:

  • Formació dels entrevistadors i del conjunt de l’equip. El tècnic responsable i el coordinador de camp de l’estudi presenten la investigació a tots els membres de l’equip que hi prendran part, explicant els seus objectius, la metodologia i el qüestionari.
  • Test del qüestionari, per tal de garantir el seu correcte funcionament, tant pel que fa al contingut com a la seva programació informàtica.
  • Supervisió del treball de camp. Un equip garanteix que les entrevistes es realitzen correctament, ja sigui a través d’una supervisió en temps real o amb posterioritat a la realització de l’enquesta. Realitzem una supervisió personalitzada i exhaustiva de cadascuna de les entrevistes.
  • Depuració de la base de dades, per confirmar que no hi ha incongruències o omissions, se’n verifica la consistència i es comprova el compliment de la mostra i dels filtres.
  • Codificació. A partir dels literals recollits a les preguntes de resposta oberta, es procedeix a la seva codificació, assignant un codi a cada resposta. Aquesta tasca la realitza personal amb experiència en aquesta matèria i sota la supervisió del tècnic responsable de l’estudi.