Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

El nostre mètode

A GESOP som especialistes en l’elaboració de projectes ad hoc en l’àmbit de la investigació social i de mercat. 

En un entorn complex i dinàmic com l’actual, cada vegada és més necessari disposar d’informació actualitzada per prendre decisions. Cal disposar de totes les dades, però és fonamental tenir-les de la manera més clara i fàcil d’interpretar. Conèixer en detall les característiques del vostre camp d’actuació o les opinions dels vostres clients us permetrà una millor planificació i obtenir un millor rendiment dels vostres recursos. 

Ens caracteritza el rigor metodològic i la persecució de la màxima qualitat en totes i cadascuna de les tasques desenvolupades. Disposem d’un equip amb formació i experiència que gestiona tots els processos de treball i en garanteixen la màxima qualitat. 

Busquem la manera de tirar endavant els projectes que necessitin els nostres clients, ajustant-nos a les seves necessitats i possibilitats. 

  • Briefing amb el client. A partir de les reunions de treball amb els nostres clients, els tècnics de GESOP escoltem les seves necessitats per tal de definir un projecte adequat als seus objectius. 
  • Diagnosi de la situació. Recollim la informació existent i analitzem les fonts secundàries que ens permeten fer una primera aproximació a l’objecte d’estudi. 
  • Disseny del projecte. Amb la informació recollida, a GESOP fem una proposta d’estudi. Definim uns objectius i unes variables d’estudi, dissenyem una metodologia de recollida d’informació i elaborem un pla de treball. 
  • Recollida de la informació. Disposem de l’equip i la infraestructura necessària per arribar a tots els col·lectius a partir dels diferents mètodes d’obtenció d’informació existents. A GESOP hem incorporat la tecnologia més avançada als nostres processos de treball per tal d’adaptar-nos als objectius de cada projecte i oferir la màxima transparència en totes i cadascuna de les tasques de recollida d’informació. L’experiència del nostre equip d’enquestadors i els mètodes de supervisió i control de l’equip tècnic en garanteixen la màxima qualitat. 
  • Tractament de les dades. Dissenyem la base de dades, i procedim a la seva depuració per garantir-ne la consistència. Personal amb experiència i sota la supervisió dels tècnics responsables s’encarreguen de la codificació de les preguntes de resposta oberta. 
  • Explotació i anàlisi dels resultats. A partir de les variables d’estudi predefinides, el nostre departament tècnic elabora un pla d’explotació estadística i l’anàlisi de les dades resultants. 
  • Elaboració i presentació d’un informe de resultats. GESOP entrega a cada client un informe amb la presentació gràfica i l’explicació dels resultats obtinguts, i les principals conclusions i recomanacions que se’n deriven.